Copyright

De Vrijmiboo.nl behoudt het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor tekst als beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites van Vrijmiboo.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Vrijmiboo.nl (ook niet via een eigen netwerk).

© 2018 vrijmiboo.nl | Idsgn